Kurstyper

Linjebygg kurssenter i Molde har mer enn ti års erfaring med opplæring, og vi er Norges største på flere av våre fagområder.

Vi tilbyr opplæring i flotte teorilokaler og markedets beste kurshaller, samt ett lager for kran- og truckopplæring. Linjebygg har kurs i blant annet tilkomstteknikk, fallsikring/redning, Isolatørfag, personløftere (lift), liten truck, løfteredskap, rigging, kran, vinsj og stillas.

Noen av våre sertifikater

SOFT Sertifisering AS
* Godkjent opplæringsbedrift i henhold til  NS 9600 Arbeid i tau. www.ttsoft.no

Møre og Romsdal fylkeskommune
* Godkjent lærlingbedrift og prøvested innenfor stillas, isolasjon og løftefaget. www.mrfylke.no 

ASAS Sertifisering AS
* Sertifisert opplæring innen G11, G4 og liten truck. www.asassert.no

IRATA International
* full member Trainer – international rope access. www.irata.org

Det Norske Veritas
ISO 9000-2008 og * ISO 14001-2004. www.veritas.no

Linjebygg kurssenter Rope Access

Våre kurs:

TILKOMSTTEKNIKK

Linjebygg AS er godkjent av både SOFT Sertifisering og IRATA som opplæringsbedrift. Vi holder jevnlig kurs i tilkomstteknikk på alle nivå (NS 9600)

Du finner mer informasjon på sidene til SOFT Sertifisering her: http://www.softsertifisering.no/norsk/kursopplaering/

IRATA kurs blir normalt holdt kun på forespørsel.

Kontakt oss gjerne på telefon 975 07 000 eller e-post: [email protected] dersom du har spørsmål om kurset.

PRAKTISKE KURS SOM GIR DEG GODKJENT KOMPETANSEBEVIS.

FALLSIKRING/REDNING

Vi tilbyr fallsikrings- og redningskurs tilpasset de fleste yrkesgrupper. Kurset «Grunnleggende fallsikring» gir en generell opplæring innen fallsikring og kan passe for mange yrkesgrupper. Enten du jobber på land eller offshore.

Vi holder følgende kurs i henhold til krav i NS9610:

 • Grunnleggende fallsikring (1 dag)
 • Taubasert fallredning (3 dager)
 • Taubasert fallredning repetisjon (2 dager)

 

I tillegg har vi disse kursene:

 • Nedfiring og årlig repetisjon, etter krav i § 7 i «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
 • Fallsikringskurs tilpasset kunde. Vi kan tilby skreddersydd opplæring etter ditt behov.
 • Årlig kontroll av fallsikringsutstyr (Kompetent person)

Kontakt oss gjerne på telefon 975 07 000 eller e-post: [email protected] dersom du har spørsmål om kurset.

Linjebygg kurs-fallsikring

LØFTEREDSKAP/RIGGING/KRAN/VINSJ

G11 Løfteredskap (3 dager)
Dette er kurset du trenger for å gå videre på kran, vinsj eller riggerkurs.

Riggerkurs
5 dagers riggerkurs etter kravene gitt i NORSOK standard R-003N og R005N

Krankurs
Hos oss får du komplette kurs som inkluderer teori og kjøretimer.
Vi har følgfende krankurs:

 • G4 Traverskran
 • G8 Lastebilkran
 • G20 Fastmontert hydraulisk kran
 • Vinsjekurs. Etter fagplan O-2.3 og O-3.3

Kontakt oss gjerne på telefon 975 07 000 eller e-post: [email protected] dersom du har spørsmål om kurset.

FALLSIKRING REDNING

STILLASKURS

Linjebygg AS er godkjent lærebedrift i stillasbyggerfaget og vi tilbyr alle typer stillaskurs.

 • Stillasbyggerkurs med øverste stillasgulv opp til fem meter. §17-2 (2 dager)
 • Stillasbyggerkurs med øverste stillasgulv opp til ni meter. § 17-3 (30t) 4 dager
 • Stillasbyggerkurs med øverste stillasgulv fra ni meter. §17-4 (108t) 10 dager – Dette er kurset som olje og gassindustrien setter krav om – eller de som skal bygge stillas over ni meters høyde.
 • Stillas fagbrev: Vi hjelper deg gjerne i målet mot stillas fagbrev. Hos oss kan du ta stillas teorikurs samt at vi tilrettelegger for den praktiske fagprøven.

For alle stillasbyggerkursene, kreves det opplæring i fallsikring. Vi tilbyr også dette i forkant av hvert stillaskurs

Kontakt oss gjerne på telefon 975 07 000 eller e-post: [email protected] dersom du har spørsmål om kurset.

Linjebygg kurs stillas

ISOLATØRFAG (Fagbrevopplæring/fagprøve)

150 timers (20 dager fordelt på 4 x 5 dager) fagplan med teori og praksis som i sin helhet foregår ved vårt kurssenter.

Etter fullført opplæring og bestått teorieksamen, kan vi tilrettelegge praktisk fagprøve (37,5 timer) i vårt isolatørverksted.

Kontakt oss gjerne på telefon 975 07 000 eller e-post: [email protected] dersom du har spørsmål om kurset.

ISOLATØRFAG

PERSONLØFTER (LIFT)

Dette er et dagskurs i bruk av personløfter med både teori og praksis. Kurset kan arrangeres ved vårt kurssenter eller hos kunde.
Vi tilbyr også kurs i evakuering fra personløfter.

Kontakt oss gjerne på telefon 975 07 000 eller e-post: [email protected] dersom du har spørsmål om kurset.

PERSONLØFTER (LIFT)

LITEN TRUCK

Vi tilbyr truckførerkurs i klassene T1|, T2, T3, og T4. 

Vi leverer komplette kurs! Det betyr at du kan ta all undervisningen, samt kjøring med instruktør og oppkjøring i løpet av en uke.

Kontakt oss gjerne på telefon 975 07 000 eller e-post: [email protected] dersom du har spørsmål om kurset.

LITEN TRUCK

Kontaktpersoner

Linjebygg training center Geir Bjerkeset

Geir Bjerkeset

Leder kurssenter Fagområder: Tilkomstteknikk, Fallsikring, Stillas, Stropp- og anhuker, Rigg, Kran, Truck Tlf: +47 94 80 46 33 [email protected]
Linjebygg training center Helge Gussias

Helge Gussiås

Kursleder/ rådgiver Fagområder: Tilkomstteknikk, Fallsikring, Høyderedning, Rigg Tlf:  +47 95 80 17 00 [email protected]
Linjebygg training center Hans Magne Talstad

Hans Magne Talstad

Kursleder/ rådgiver Fagområder: Fallsikring, Stropp- og anhuker, Rigg, Kran, Truck Tlf: +47 97 55 26 27 [email protected]

This website uses cookies. By continuing to use this website you consent to our use of cookies.