PRAKTISKE KURS SOM GIR DEG GODKJENT KOMPETANSEBEVIS.

Høyere kompetanse – lavere risiko

Linjebygg Kurssenter i Molde har mer enn 20 års erfaring med opplæring, og vi er Norges største på flere av våre fagområder.

  • Vi har moderne og godt utstyrte teorilokaler og markedets kanskje beste kurshaller for praktisk trening og opplæring.
  • Vi tilbyr sertifisert sikkerhetsopplæring Truck T1 – T4, G11 Stropp/anhuker, G4 Traverskran, G8 Lastebilkran, G20 Krankurs.
  • Vi er sertifisert iht NS 9600 Tilkomstteknikk og NS 9610 Fallsikring ved arbeid i høyden.
  • Vi tilbyr også dokumentert opplæring på løfteredskap, rigging, personløftere (lift), vinsj, stillas.
  • Vi er gjerne rådgiver for kunder ift sikkerjobbutførelse, verneombudsrollen og bedriftens industrivern.

Linjebyggs kurs

Om kurssenteret

Velkommen til vårt flotte kurssenter i Molde. Vi tilbyr opplæring i flotte teorilokaler og markedets beste praksishaller. Vi har to komplette kurshaller, samt ett lager for kran- og truckopplæring. Hallene er lyse og oppvarmet for best mulig læringsmiljø. 

Noen av våre sertifikater

SOFT Sertifisering AS
* Godkjent opplæringsbedrift i henhold til  NS 9600 Arbeid i tau. www.ttsoft.no 

Møre og Romsdal fylkeskommune
* Godkjent lærlingbedrift og prøvested innenfor stillas, isolasjon og løftefaget. www.mrfylke.no 

ASAS Sertifisering AS
* Sertifisert opplæring innen G11, G4 og liten truck. www.asassert.no

IRATA International
* full member Trainer – international rope access. www.irata.org

Det Norske Veritas
* ISO 9000-2008 og * ISO 14001-2004. www.veritas.no

Generell informasjon

Informasjon om kursene, samt oppmøte og starttidspunkt sendes ut ved påmelding.

Kursbestiller (kontaktperson/kandidat) må lese denne informasjonen grundig og kontakte oss snarest om noe er uklart.

Kandidatene er selv ansvarlig for å oppfylle spesielle krav til sertifisering og forkunnskaper for de ulike kursene

Betalings- og avbestillingsvilkår
Private kandidater skal betale kursavgiften før kursstart. Faktura sendes ut i forkant.
Med mindre det kan fremvises gyldig legeerklæring, gjelder følgende avbestillingsvilkår:
– mindre enn 14 dager før kursstart; 50 % kursavgift
– mindre enn 7 dager før, eventuelt manglende oppmøte; 100 % kursavgift

Avlysning/kansellering
Vi forbeholder oss retten til – med minimum 7 dagers varsel – å avlyse/kansellere kurs dersom det er for få deltakere eller det inntreffer andre forhold som gjør at kurset ikke kan avvikles.

Kontakt

Har du spørsmål eller andre henvendelser om kursene?

Ring 975 07 000 eller send e-post til [email protected]

Kursinstruktører

Linjebygg training center Geir Bjerkeset

Geir Bjerkeset

Leder kurssenter Fagområder: Tilkomstteknikk, Fallsikring, Stillas, Stropp- og anhuker, Rigg, Kran, Truck Tlf: +47 94 80 46 33 [email protected]
Linjebygg training center Helge Gussias

Helge Gussiås

Kursleder/ rådgiver Fagområder: Tilkomstteknikk, Fallsikring, Høyderedning, Rigg Tlf:  +47 95 80 17 00 [email protected]
Linjebygg training center Hans Magne Talstad

Hans Magne Talstad

Kursleder/ rådgiver Fagområder: Fallsikring, Stropp- og anhuker, Rigg, Kran, Truck Tlf: +47 97 55 26 27 [email protected]

This website uses cookies. By continuing to use this website you consent to our use of cookies.