Kurssenter for Altrad Linjebygg AS har med virkning fra 01.05.2023 blitt kjøpt opp av Astero AS. Informasjon og påmelding på kurs finner dere nå på Astero kurssenter.
Linjebygg Training Center has been acquired by Astero AS with effect from 01.05.2023. Information and registration for courses can now be found at Astero kurssenter.
Velkommen til kurs:-)

Om kurssenteret

Velkommen til vårt flotte kurssenter i Molde. Vi tilbyr opplæring i flotte teorilokaler og markedets beste praksishaller. Vi har to komplette kurshaller, samt ett lager for kran- og truckopplæring. Hallene er lyse og oppvarmet for best mulig læringsmiljø. 

Noen av våre sertifikater

SOFT Sertifisering AS
* Godkjent opplæringsbedrift i henhold til  NS 9600 Arbeid i tau. www.ttsoft.no 

Møre og Romsdal fylkeskommune
* Godkjent lærlingbedrift og prøvested innenfor stillas, isolasjon og løftefaget. www.mrfylke.no 

ASAS Sertifisering AS
* Sertifisert opplæring innen G11, G4 og liten truck. www.asassert.no

IRATA International
* full member Trainer – international rope access. www.irata.org

Det Norske Veritas
* ISO 9000-2008 og * ISO 14001-2004. www.veritas.no

Generell informasjon

Informasjon om kursene, samt oppmøte og starttidspunkt sendes ut ved påmelding.

Kursbestiller (kontaktperson/kandidat) må lese denne informasjonen grundig og kontakte oss snarest om noe er uklart.

Kandidatene er selv ansvarlig for å oppfylle spesielle krav til sertifisering og forkunnskaper for de ulike kursene

Betalings- og avbestillingsvilkår
Private kandidater skal betale kursavgiften før kursstart. Faktura sendes ut i forkant.
Med mindre det kan fremvises gyldig legeerklæring, gjelder følgende avbestillingsvilkår:
– mindre enn 14 dager før kursstart; 50 % kursavgift
– mindre enn 7 dager før, eventuelt manglende oppmøte; 100 % kursavgift

Avlysning/kansellering
Vi forbeholder oss retten til – med minimum 7 dagers varsel – å avlyse/kansellere kurs dersom det er for få deltakere eller det inntreffer andre forhold som gjør at kurset ikke kan avvikles.

This website uses cookies. By continuing to use this website you consent to our use of cookies.